mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

AT-jentene på Mære

Forfattar: Bodil Østerås

AT-kvinnene på Skogly Mære. Foto utlånt av Egge museum.

I tillegg til den mannlige Arbeidstjenesten ble det etablert en kvinnelig arbeidstjeneste (ATK). Den første jenteleiren var i Bøverdalen i 1937. Denne var bygd opp på samme måte som den mannlige arbeidstjeneste, men var mye mindre i omfang. Sommeren 1940 var det 90 arbeidsleirer i Norge. 34 av dem var jenteleirer. ATK omfattet anslagsvis 3000 kvinner som primært jobbet med onnearbeid og omsorgsinnsats.

Etter planen skulle hver kvinneleir bestå av 30 deltakere, en leder, assistent og kokke. I løpet av de tre månedene kurset pågikk fikk elevene praksis i kjøkkenstell, gymnastikk, håndarbeid, førstehjelp, sang, folkeviseleik og underholdning. Dessuten ble det gitt forelesninger i landbruk, nyttevekster, sopp, sykepleie og spedbarnstell. Men det viktigste var å lære bondens kår å kjenne. De skulle få forståelse av noe av det mest verdifulle i livet: de skapende krefter i naturen og grobunnen i den norske jorda.

Arbeidstjenesten
Administrasjonsrådet
Axel H. Stang
Organiseringen av Arbeidstjenesten
Motstandsarbeidet mot AT tar til
Motstandsbevegelsen
AT-jentene på Mære
Kvinnelig arbeidstjeneste
- AT-leiren på Hamrum 1
- AT-leiren på Hamrum 2
- AT leiren på Hamrum 3
AT etter krigen