mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

AT etter krigen

Forfattar: Bodil Østerås

Oslo 11. mai 1945. Tre motstandsfolk hilser på en major fra Royal Air Force. Wikimedia Commons.

Etter krigen var storparten av AT-arkivene borte som følge av sabotasje, eller ødelagt av NS-folk i maidagene 1945. AT var så godt som utelatt i landssvikoppgjøret. Enkelte AT-befal hadde stått ovenfor vanskelige valg. Det var menn som valgte å gå inn i AT som befal fordi de ikke ønsket å gå inn i politiet. Dernest var det ideologien. Det ble sagt at AT skulle forbli norsk og formålet var å hjelpe landbruket og øke matproduksjonen. Det var altså de samme arbeidsfolka som skulle bygge landet etter 5 år i krig, som hadde deltatt i arbeidstjenesten. AT under krigen var en stor organisasjon. Om alle de som hadde vært innom skulle straffes, ville det blitt tungt i få landet på fote igjen.

Arbeidstjenesten
Administrasjonsrådet
Axel H. Stang
Organiseringen av Arbeidstjenesten
Motstandsarbeidet mot AT tar til
Motstandsbevegelsen
AT-jentene på Mære
Kvinnelig arbeidstjeneste
- AT-leiren på Hamrum 1
- AT-leiren på Hamrum 2
- AT leiren på Hamrum 3
AT etter krigen