søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- AT-leiren på Hamrum 2

Forfattar: Bodil Østerås

Kanalisering av Mæresmyra i 1943. Foto utlånt av Egge museum.

Svein Guddingsmo fra Verdal var på arbeidstjeneste året etter, og ble innkvartert i en av de nye brakkene på Hamrum. Det var tre brakker, en til hver tropp, ei kjøkkenbrakke med spisesal og befalsbrakke. Selv om de var innkvartert på Hamrum gikk de brannvakt på Åsheim, som de alltid omtalte som «Fylkingen». Her var det lager og vaskeri for hele AT i fylket.

Oppmøte var 22. mai 1944. Hver tropp i sveitet var på 45 mann og 1. tropp fikk i oppdrag og ordne uteområdet i den nye leiren. 2. tropp skulle arbeide opp idrettsplassen og 3. tropp skulle drive med kanalisering av Mæresmyra. Men allerede 16. juni ble de sendt på veibygging over Korgfjellet.

Det ble mer og mer tydelig at Arbeidstjenesten var til større gagn for Tysklands krigføring enn til hjelp for bønder og primærnæringa. Maten, friheten og bekvemmeligheten ble dårligere.

Arbeidstjenesten
Administrasjonsrådet
Axel H. Stang
Organiseringen av Arbeidstjenesten
Motstandsarbeidet mot AT tar til
Motstandsbevegelsen
AT-jentene på Mære
Kvinnelig arbeidstjeneste
- AT-leiren på Hamrum 1
- AT-leiren på Hamrum 2
- AT leiren på Hamrum 3
AT etter krigen