tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravhaugen på Skåtangen

Gravrøys på Skåtangen - Foto: Rolf Andersen

Det virker som at gravhaugene i bronsealderen jevnt over var større enn gravhaugene i jernalderen.

På Skåtangen er det bevart 4 røyser. Ei av røysene på Skåtangen er mye større enn de andre, og det er derfor grunn til å tro at den kan være fra bronsealderen.

Store røyser som trolig er fra bronsealderen, finnes også på gårdene Gjevran, Overrein, Frøset og Lø. De ligger alle en del høgere over havet enn røysa på Skåtangen.

Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler