fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Olve var sønn av Tora Olvesdatter

Tegnet av Roar Stornes
Tegnet av Roar Stornes

Olve var sønn av Tora Olvesdatter og Grjotgard Grjotgardson. Han var født og oppvokst på Egge gård, hvor han litt senere ble høvding. En gang han var på tokt, traff han brødrene til Sigrid Toresdatter, Sigurd og Tore. De avtalte da at Olve skulle få gifte seg med søsteren, Sigrid.

Etter at de hadde giftet seg , lærte Olve mye fra Sigrid, blant annet om følelser. På den annen side lyttet Sigrid ivrig til alt det som Olve kunne fortelle fra gamle gudekvad. Den første natten de var sammen, sa han fram et kvad til henne. Kvadet hette Skirnesmål og handler om Frøy og Gerd. Frøy elsket denne Gerd og var stum av sorg over at han ikke kunne få henne. Så høyt elsket han henne at han ville gi fra seg alle eiendeler til Skirne slik at Skirne kunne dra til Jotunheimen å bringe fram dette bud. Men Gerd ville ikke svikte sin ætt. Da sier Skirne fram en forbannelse som skal ramme Gerd dersom hun ikke lyder Frøy. Gerd blir skremt, og gir etter.

Olve hadde vært en kristen mann før, for han hadde blitt døpt da han var i sydlandene, men han syntes ikke de kristne levde opp til det de lærte. De for fram med drap og svik selv om de var blitt døpt, og dette kunne ikke Olve akseptere. Dette diskuterte han mye med presten på nabogården, Anund. Anund var prest hos Svein Jarl som var en respektert mann blant de kristne. At den indre konflikten var plagsom for Olve, kan vi forstå ettersom han var hovgode på Mærin.

Forholdet mellom Sigrid og Olve var til tider svært kaldt og uten følelser. Olve hadde en frille som hette Khadija. En frille var en slags elskerinne som hadde lavere sosial rang enn mannen hun var knyttet til. Olve var svært mye hos frillen oppe i Ogndal. Senere lot han henne flytte inn på Egge. Sigrid mislikte denne situasjonen sterkt, og etter at Sigrid fødte Olves sønn, bestemte Olve seg for å kvitte seg med Khadija. Likevel kunne ikke Olve love at han skulle være evig trofast mot Sigrid.

Sigrid og Olve
Høvdingsetets plassering
Gården Egge
Gården Egge 2
Olve Grjotgardson
Olve var sønn av Tora Olvesdatter
Boken om Sølvhammeren
Boken om Sølvhammeren 2
Så ble de to gift...
Da Sigrid ble gravid