fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Boken om Sølvhammeren

Tegnet av Roar Stornes
Tegnet av Roar Stornes

I boka, Sølvhammeren, ble Olve Grjotgardson far til tre barn, Grjotgard, Tore og Gudrun. I sagaene står det at Olve fikk to sønner.

Olve var med på mange tokt. I slaget ved Nesjar, hvor Olve kjempet mot Olav Haraldsson, ble han forlatt av sin svigerbror, Tore. Dette førte til at Olve måtte reise hjem. Olve og Tore ble som følge av dette uvenner. Sigrid var nødt til å velge side, og da hun valgte Olve, måtte Tore dra fra Egge og hjem til Bjarkøy for godt.

I Snorre blir det fortalt at Olve på Egg var bøndenes talsmann i indre Trondheimen.

Selv om mange var døpt i Indre Trondheimen , var det hedenskapen som rådde i området.
Olve samlet bøndene på Mærin ,og selv om kongen hadde forbydd dem å blote, ble dette utført likevel. Kong Olav Haraldson fikk høre om blotinga og samlet sine menn. De slo ring om Mærin, og Olve ble tatt til fange. Kongen lot ham senere drepe.

Det er vanlig å anta at Olve hørte til Lade-jarlenes ætt og dermed til Håløygætten.

Sigrid og Olve
Høvdingsetets plassering
Gården Egge
Gården Egge 2
Olve Grjotgardson
Olve var sønn av Tora Olvesdatter
Boken om Sølvhammeren
Boken om Sølvhammeren 2
Så ble de to gift...
Da Sigrid ble gravid