onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Egge gård

Kari Støren Binns sin akvarell viser hvordan Eggegården kan ha sett ut i yngre jernalder. På bildet er bonden i ferd med å gjøre seg klar til å reise til blot på Mære.

Egge gård

I yngre jernalder ser det ut til at Egge gård ble flytta dit tunet ligger i dag, for gården må ha ligget i nærheten av gravfeltet fra vikingtida som ligger mellom kirka og E6.

Løytnant Zieglers kroki (kart) fra 1871 viser hvordan gården Egge lå plassert i forhold til gravfelta og vegene på 1800-tallet. Sannsynligvis har gården ligget på det samme stedet i over tusen år.

Vi kan rekne med at Eggehvammen var snauhogd for skog i jernalderen, og at husdyra beita i området og holdt ungskogen nede. Gården må ha sett ganske imponerende ut der den lå oppe på hvammen med de store bygningene mellom alle gravhaugene.

Fotografiene viser heiner og en beltestein til å slå ild med. Redskapene kan ha vært brukt av arbeidsfolk på gården i denne perioden.

Snorre Sturlason skriver i Heimskringla at Egge var et høvdingsete, og han omtaler tre mektige høvdinger som har bodd på Egge, nemlig Trond Haka, Olve og Kalv Arneson.

heiner

beltestein

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei