mandag, 10.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Talkgruver.

Forfatter: Harald Duklæt.

Fra talkgruva i Smolmarka. Foto: Harald Duklæt

Det har vært talkgruver i tilknytning til to av serpentinkuppene i Sparbu, nemlig Smolberget og Slipsteinsberget. I Smolberget lå det store mengder talk under serpentinmassivet. Over mye av talken ligger bergarten amfibolitt. Dette skyldes sannsynligvis en overskyving under den kaledonske fjellkjedefoldingen. I Slipsteinsberget ligger gruven under selve serpentinmassivet. Talk og kleberstein er lite motstandsdyktige mot erosjon. Flere istider har derfor fjernet det meste av talk og kleber som lå over og på sidene av serpentinkuppen. I og med at innlandsisen beveget seg mot vest, ble det liggende igjen noe kleber på lesiden (vestsiden) av Slipsteinsberget.

Produkter med talk.
Talkgruver.
Smolberget.
Bakaunberget.
Slipsteinsberget.
Gruvedrift og transport.
Knusing.
Kulemølla.
Puddra.
Serpentinitt.
Driften i dag (2004).
Bruddet.
Saging.
Saging og polering.
Produkter.
Kort historikk.