mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Smolberget.

Forfatter: Harald Duklæt

Fra Smolberget. Uttaket av talk har gitt store haller inne i berget. (Bodil Østerås). Foto: Harald Duklæt.

(Opplysninger driften i Smolberget og Slipsteinsberget er hovedsakelig fra et intervju med Alf Andstad, Sparbu i 1994 og artikkel av Gustav Gynnild i Sparbu Historielags årbok 2002).

De første uttakene av talk ble gjort i Smolmarka tidlig på 30-tallet. I den første tiden var det prøvedrift. Eierne (ing. Hans Holtan og prof. Magne Mortenson) forsøkte å finne en metode til å skille talk og magnesitt. Det ble laget en skrå-synk (gruvegang) fra dagen og bratt nedover i talksonen. Talken ble sprengt løs, og de løse blokkene ble fraktet med trillebår bort mot inngangen. Her ble steinen fraktet opp den bratte gruvegangen i en vagg (skinnegående vogn) eller trillebår som ble dratt opp ved hjelp av en stubbryter med vinsj. Oftest var det bare to mann i gruva. På vinterføre ble steinen kjørt med hest og slede til knusing, om sommeren ble det brukt lastebil. Knusingen foregikk i ”Puddra”, et knuseanlegg som ble bygd på gården Lilleberg i 1936.

Produkter med talk.
Talkgruver.
Smolberget.
Bakaunberget.
Slipsteinsberget.
Gruvedrift og transport.
Knusing.
Kulemølla.
Puddra.
Serpentinitt.
Driften i dag (2004).
Bruddet.
Saging.
Saging og polering.
Produkter.
Kort historikk.