mandag, 10.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gruvedrift og transport.

Forfatter: Harald Duklæt

Gruveanlegget i Slipsteinsberget. Skisse: Harald Duklæt

For å få ut talksteinen ble det brukt sprengstoff. Løse steinblokker ble lempet med spade eller for hånd opp i en trillebår og kjørt bort til skråsynken. Her ble steinen fylt i en vagg som gikk på skinner opp i dagen. Vaggen var festet til en wire og ble dratt opp av en elektrisk drevet vinsj. Fra vaggen ble steinene tippet over i en silo. Transportbilene kunne kjøre inn under siloen for å få lass. Steinen ble så kjørt ned til Lilleberg. I perioden med hestekjøring kunne det være opptil 9 hester som gikk i transport mellom Slipsteinsberget og Lilleberg. Hvert lass var på 500 kg og ble betalt med 2,50 kr. De kunne klare 7 lass per dag.

Produkter med talk.
Talkgruver.
Smolberget.
Bakaunberget.
Slipsteinsberget.
Gruvedrift og transport.
Knusing.
Kulemølla.
Puddra.
Serpentinitt.
Driften i dag (2004).
Bruddet.
Saging.
Saging og polering.
Produkter.
Kort historikk.