mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Saging.

Forfatter: Harald Duklæt.

Nærbilde av diamant-tennene. Tennene er loddet fast på sagbladet. Foto: Harald Duklæt.

Blokkene blir sagd opp i plater av ei stor diamantsag. Det er mulig å innstille saga slik at den automatisk tar tre steinblokker etter hverandre. Hver blokk blir kappet i skiver med tykkelse 2 til 3 cm. For at platene skal bli stående, går sagbladet ikke helt gjennom steinblokken. Hver steinplate blir til slutt brutt løs.
Sagbladet har en diameter på 2,5 meter og klarer derfor å sage plater med bredde på vel en meter.
For flisproduksjonen blir det saget flis-lomper med sider 20, 30 eller 40 cm.

Storsaga med eieren Hans Christian Solberg (til v.) og Morten Kippe. Foto: Privat eie.

Produkter med talk.
Talkgruver.
Smolberget.
Bakaunberget.
Slipsteinsberget.
Gruvedrift og transport.
Knusing.
Kulemølla.
Puddra.
Serpentinitt.
Driften i dag (2004).
Bruddet.
Saging.
Saging og polering.
Produkter.
Kort historikk.