mandag, 10.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Kort historikk.

Forfatter: Harald Duklæt.

Det er et stort spenn i tid mellom hjullasteren og sporene etter gryteuttak i Slipsteinsberget i bakgrunnen. Foto: Harald Duklæt.

Uttak av kleber til gryter og bygningsstein i mange hundre år.
Lilleberg Verk A/S (Eiere Hans Holtan og Magne Mortensen): 1928 – 1960.
Lilleberg Verk A/S (Eiere Magne Mortensen og Christian Høy m/fl.): 1968 – 1985/1986. Lilleberg Steinindustri A/S (Eier Robert Hermansen): 1986 - 1992
Solberg Steinindustri (Eier Hans Christian Solberg): 1993 -

Produkter med talk.
Talkgruver.
Smolberget.
Bakaunberget.
Slipsteinsberget.
Gruvedrift og transport.
Knusing.
Kulemølla.
Puddra.
Serpentinitt.
Driften i dag (2004).
Bruddet.
Saging.
Saging og polering.
Produkter.
Kort historikk.