torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Innledende forvirring

Forfatter: Torbjørn Garberg

I ettertid er det lett å forstå at det måtte oppstå en del forvirring blant norske militære de første par dagene etter den tyske invasjonen. Hvilken mobiliseringsordre gjaldt? Hvilke grupper skulle mobiliseres? Var det rett å mobilisere i det hele tatt? DR 3 på Rinnleiret besatte 9. april bruene og telefonsentralen på Levanger og skjøt med mitraljøser mot to tyske fly i 800 meters høyde. Men kl. 23.15 fikk sjefen for DR 3, oberst Wettre følgende ordre fra general Laurantzon: ”Oppta ikke kamp! Bli på Rinnleiret! Tilbakekall mobiliseringsordren”. Neste morgen startet hjemsendelse av folk og hester fra Rinnleiret, men alt kl. 13.30 kom det ordre om at mobiliseringen skulle gjenopptas. På Steinkjersannan var det en tilsvarende situasjon.

Oberst Andreas Wettre. Foto: Rinnleirets venner.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.