fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

De første ordrene 1

Forfatter: Torbjørn Garberg

Steinkjersannan leirområde før 1940. Foto: FGS

På Steinkjersannan var man ikke totalt handlingslammet. Alt klokka 09.50 den niende april fikk andre bataljon av infanteriregiment nr. 13 (II/IR 13) ordre om å rykke frem til Åsen. Det ble rekvirert lastebiler til transporten, og bataljonen gikk i stilling. Kl. 20.50 samme kveld fikk bataljonen ordre om å trekke seg tilbake til Røra.

Oppgaven for de militære ble foreløpig å holde fast på området rundt Steinkjer. Det ble lagt opp en rent defensiv taktikk. Den 10. april kl. 12.50 ble II/IR 13 derfor beordret tilbake fra Røra til Følling.
Det skjedde for å hindre at bataljonen ble lagt under ild fra fiendtlige krigsskip og for å hindre bombing av Innherredsbyene. Hovedkvarteret ble lagt til Grøtan gård i Kvam.

Også DR 3 foretok retrett fra Rinnleiret til et sikrere sted. Leiren ble forlatt 11. april kl. 06.00, og hele regimentet ble forlagt i traktene rundt Stod med Forr prestegård som kommandoplass. Store troppeforflytninger satte sitt preg på Innherred i disse dagene, men transporten gikk greit, til tross for slette føreforhold i teleløsningen. II/IR 13 skulle holde vestsiden av Snåsavatnet, mens DR 3 skulle hindre fiendtlig framrykking på østsiden.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.