søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Beredskapen

Forfatter: Torbjørn Garberg

Krag - Jørgensen gevær M/1894 var soldatenes viktigste våpen i 1940. Foto: IR 13

Mannskapsmessig var beredskapen i Nord-Trøndelag god. Et par tusen norske soldater kunne kastes ut i krig på et øyeblikks varsel. I løpet av kort tid kunne dobbelt så mange mobiliseres, og det var muligheter for å sette opp et par tusen til. Til sammenligning hadde tyskerne mindre enn 2000 mann i Nord-Trøndelag da kampene startet 21. april, medregnet den avdelingen som hadde besatt Værnes 10. april.

Våpenteknisk var situasjonen imidlertid meget verre. Nordmennene hadde mitraljøser og bombekastere, men alt for få. Det fantes noen maskingevær, men de var foreldet. Det samme gjaldt en god del gevær. Håndgranater, maskinpistoler, panserverngranater, luftskyts og moderne artilleri fantes nesten ikke. Og det verste av alt: Tyskerne hadde full kontroll i lufta. Det var ikke noe å si på forsvarsviljen blant de norske soldatene. Stadig flere meldte seg til tjeneste etter som dagene gikk. Men forsvarsevnen var det verre med.
Fredag den 12. april gikk følgende ordre ut til avdelingene i IR 13: ”Der innskjerpes den største økonomi med ammunisjon, da beholdningene i Nord-Trøndelag er meget små, og forsyningene fra de nu besatte områder overhodet ikke kan skaffes”. Det fantes, militært sagt, ammunisjon bare til ”en slagdag”. Utsiktene var dystre.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.