mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forsterkninger kommer

Forfatter: Torbjørn Garberg

Britiske tropper og forsyninger på kaia i Namsos. Foto: M. Hågensen

Søndag 14. april fikk øverstkommanderende for de norske styrkene i Nord-Trøndelag, general Laurantzon, to gledelige nyheter. Den ene gjaldt militære forsterkninger nordfra. En feltbataljon av IR 14 (Mosjøen) ville bli sendt sørover så snart som mulig. Den andre meldinga var enda viktigere og kom kl. 21.05: Engelske styrker hadde begynt å gå i land i Namsos. I løpet av fem nattetimer ble en kontingent på 1208 mann satt i land fra en engelsk jager og to andre skip. Dette antallet sted i løpet av de nærmeste nettene til godt over 2000. Optimismen steg hos de norske styrkene etter hvert som nyheten om den britiske landgangen ble kjent. Nå skulle tyskerne få sin bekomst!

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.