søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hvor var tyskerne?

Forfatter: Torbjørn Garberg

Kartet samsvarer med hendingene i teksten. Et klikk på kartet gir større målestokk.

Forbausende nok: Tyskerne nøyde seg i første omgang med å ta Værnes. De rykket foreløpig ikke videre nordover. De sendte krigsfartøyer mot Steinkjer, men disse ble stoppet av tykk is ved Kjerknesvågen. De første dagene etter 9. april var det ingen tyskere mellom Stjørdal og Steinkjer. Man visste at de ville komme. Det var grunnen til at en avdeling fra DR 3 sprengte jernbanebrua i Verdal i lufta. Det skjedde 14. april. En motorisert mitraljøseeskadron fra DR 3 ble postert på Verdalsøra og kunne regne med å komme i kamp ved elveovergangen når som helst.

Tyske speiderfly var stadig å se over Innherred. Et av disse inspiserte Steinkjer torsdag 16. april. Det fløy ”lavere enn kirketårnet”. Evakueringsnemda i Steinkjer anbefalte folk ”å flytte vekk fra broene”. Syke og gamle ble evakuert til bygdene omkring. Samme dag overtok oberst Ole B. Getz formelt den militære kommandoen over de norske styrkene i Nord-Trøndelag. Hans ”Fektningsrapport” er den viktigste kilden til kunnskap om krigen i Innherredsområdet i 1940.

Norske styrker sprengte jernbanebrua i Verdal 14. april. Foto: Levanger Museum

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.