mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Engelsk fremrykking

Forfatter: Torbjørn Garberg

Kartet samsvarer med hendingene i teksten. Et klikk på kartet gir større målestokk.

De britiske styrkene var landsatt i Namsos for å gjenerobre Trondheim. De rykket raskt fram forbi Steinkjer til tross for at transporten bare kunne foregå om natten. Det var viktig å holde frammarsjen skjult for tyskerne. Det lyktes i forbausende grad. Alt 19. april hadde engelskmennene tre bataljoner postert i stillinger sør for Steinkjer. De fremste lå på Stiklestad og hadde kontakt med den norske avdelingen som lå på Verdalsøra. Ca. 900 briter lå i skjul i husene ved Sparbu stasjon.

Den britiske stabsledelsen unngikk mest mulig å ta kontakt med nordmennenes militære ledelse. Britene foretrakk å operere på egen hånd. Det var vel ikke akkurat tillitvekkende at nordmennene hadde valgt en utpreget defensiv taktikk og lå i ”trygge” stillinger i Kvam og Stod. Oberst Getz fikk likevel stadig løfte om at britene skulle skaffe han våpen og ammunisjon. Men dette løftet greide britene aldri å oppfylle.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.