fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tyskernes angrepsplan

Forfatter: Torbjørn Garberg

Kartet samsvarer med hendingene i teksten. Et klikk på kartet gir større målestokk.

Den 20. april overtok 181. tyske infanteribataljon under generalmajor Woytasch kontrollen over Trondheimsavsnittet. Generalens første mål var å ta Steinkjer. Natt til den 21. april ble et troppetog med elitesoldater sendt fra Stjørdal til Rinnan. Derfra marsjerte soldatene videre til Verdal bru og kom i kamp. Samme natt ble to forsterkede kompanier med bergjegere sendt innover mot Innherred sjøvegen med jageren ”Paul Jacobi”. De gikk i land på Inderøya. En avdeling gikk mot Strømmen, mens hovedstyrken satte kursen mot Sandvollan. Om morgenen søndag 21. april kunne knitringen fra maskingevær og annen ildgivning høres innover til Steinkjer. Ville de engelske styrkene klare å slå det tyske angrepet tilbake? Tallmessig hadde forsvarerne et stort overtak. Men tyskerne hadde alt tatt Verdalsøra, og var på veg nordover langs riksvegen. De 2000 britiske soldatene i Inderøy/Sandvollan/Sparbu-området ville komme under dobbelt ild hvis tyskerne som kom sørfra ikke ble stanset.

Tysk soldat. Foto: Privat eie.

Tyskerne var godt kledd. Foto: Privat eie.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.