søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trefning ved Røskje

Forfatter: Torbjørn Garberg

Kartet samsvarer med hendingene i teksten. Et klikk på kartet gir større målestokk.

I skråningen overfor Røskje hadde britene sin mest fremskutte stilling. De fyrte løs da tyskerne viste seg, men hadde lite å stille opp mot tungt tysk skyts, til tross for at forsterkninger ble hentet fra Mæreområdet. Det er riktig å si at tyskerne rett og slett jaget de britiske soldatene foran seg over Rambergsmyrene etter å ha satt Sparbu under kanonild fra Vollan skole. Det viste seg helt avgjørende at tyskerne hadde tyngre skyts enn forsvarerne.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.