fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kampene ved Vist

Forfatter: Torbjørn Garberg

En tysk og tre engelske graver ved Hustad kirke. Foto: Inderøy museums- og historielag.

Major Black og hans avdeling skulle etter planen holde stillingene ved Vist fram til mørkets frambrudd mandag 22. april. Og nå kom det lille bygdesamfunnet virkelig i ildlinjen. Tyskerne skjøt med kanoner fra Hustad kirke og med maskingevær fra fly, men britene holdt stillingen. Merkelig nok ble det bare anrettet mindre skader på Vist stasjon og gårdsbygningene i nærheten, selv om sporene etter kampene var synlige i flere år etterpå. Både tyskerne og britene hadde betydelige tap, og en sivilperson ble skutt av tyskerne da han forflyttet seg utendørs. Major Black og hans tapre menn holdt stand fram til ca. kl. 12.00. Da ble stillingen ved Vist stasjon beskutt også fra sør. Tyske mitraljøser knitret nå fra Nedre Vist. Britene rømte i all hast og etterlot seg våpen og utstyr. Men de fleste tok seg frem i god behold til retrettstillinger bak fronten. Tyskerne nærmest kjeppjaget engelskmennene foran seg nordover fra Vist.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.