søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Redselsnatt i Midjogrenda

Forfatter: Torbjørn Garberg

Midjo gård før krigen. Foto: Privat eie.

Ved 22-tida om kvelden mandag 22. april rykket 25 tyskere oppover Ogndalsvegen mot Midjo bru. Andre avdelinger kom mot Midjo fra Skjeftelia og Trana. Tyskerne trodde at engelske soldater hadde forskanset seg på Midjo gård. De ble bestyrket i troen da den norske bruposten skjøt mot dem, før han trakk seg tilbake. Folkene i Midjogrenda (hvor det nå var mange evakuerte fra Steinkjer) fikk oppleve ei redselsnatt. Tyskerne skjøt med maskingevær mot Midjo, Risberget og By. Ved halvtretida om natta skjøt de tre brannbomber mot den store hovedbygningen på Midjo. Den sto straks i lys lue. To mennesker omkom i flammene, mens de andre i huset ålte seg i sikkerhet bortover jordet. Uthusene på Midjo tok også fyr, men på grunn av kuleregnet kunne brannen ikke slokkes. Ca. 30 melkekyr, mange griser, hester og småfe brant inne.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.