søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

DR 3 i kampsonen

Forfatter: Torbjørn Garberg

Jernbanebrua på Sunnan etter sprengningen. (Forr Historielag). Foto: Ola Bruheim

Hittil hadde de norske styrkene i Innherred bare vært med i en eneste trefning med tyskerne. Det var ved Verdal bru. Men etter at tyskerne hadde tatt Steinkjer, rykket de nordover langs jernbanen. Dermed kom DR 3 i kampsonen. Ventetiden hadde vært lang. Nå kom en anstrengende, spennende og farlig periode, hvor de militære ferdigheter ble satt på direkte prøve. Det begynte 23. april med kamp ved Fossem, hvor DR 3 hadde sine fremskutte stillinger. Tyskerne angrep kl. 17.10 og skjøt mot Fossem gård og Trapnes med kanoner. Flere store gårder ble skutt i brann. De norske gevær- og mitraljøseeskadronene trakk seg tilbake til Sunnan under oppholdende ild, og sprengte bruene ved Sunnan etter seg kl. 22.00. Neste dag sto ”slaget ved Binde”, hvor minst 12 tyskere falt.

Påkjenningen var hard i de nærmeste dagene, og det kom som en lettelse da DR 3 den 27. april ble avløst av infanteribataljonen fra Mosjøen som kom i kamp med tyskerne ved Tiltnes alt neste dag. Det tyske angrepet ble drevet tilbake. Nordmennene holdt stillingen øst for Snåsavatnet.

Dragon fra DR3, Rinnleiret. Foto: Levanger Museum

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.