mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Optimisme - tross alt.

Forfatter: Torbjørn Garberg

Kartet samsvarer med hendingene i teksten. Et klikk på kartet gir større målestokk.

I Kvam, hvor det norske hovedkvarteret befant seg, var det foreløpig ingen pågang fra tyskerne. Fienden nøyde seg med å sende sporadiske sykkelpatruljer til Egge/Beitstad. Dermed fikk de britiske avdelingene tid til å innta nye stillinger i området ved Hjellbotn. Oberst Getz var optimist – til tross for de britiske tilbakeslagene. Den 26 april hadde han en konferanse med øverstkommanderende for de 4000 franske soldatene som nå var på veg sørover fra Namsos. Det ble truffet en avtale om et felles angrep. General Audets franske alpejegere skulle angripe tyskerne nordfra. Norske styrker skulle angripe østfra. Britiske styrker skulle sikre høyre flanke fra sine sterke stillinger rundt Hjellbotn. Høydedragene rundt Steinkjer skulle besettes i første omgang, og nordmennene ble lovet tilførsel av både våpen og ammunisjon. Optimismen steg på norsk hold.

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.