torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.

Forfatter: Torbjørn Garberg

Oberst Ole Berg Getz. Foto: IR 13
Oberst Ole Berg Getz. Foto: IR 13

Sent om kvelden den 2. mai ble den norske brigadesjefen oberst Getz informert om at de allierte ville forlate Norge i løpet av natten. Neste morgen utstedte han følgende dagsbefaling: ”Da England og Frankrike av oss ukjente grunner har oppgitt forsøket på å støtte oss i vår kamp og i natt uten varsel har trukket sine tropper ut av Namsos, står vi i dag alene overfor de tyske samlede stridskrefter – allerede omgått i flanke og rygg av tyskerne på den linje de engelske og franske tropper skulle holde.
*
Uten mulighet for hjelp utenfra og alene med ammunisjon for en slagdag og uten fly og andre nødvendige våpen, vil videre kamp bare føre til total tilintetgjørelse, uten å fremme noe militært formål.
Jeg har derfor foreslått for den tyske overledelse at det skal inntre våpenhvile, og herunder forhandlinger om etablering av fredstilstand for Trøndelags vedkommende, som det er gjort for sønnenforliggende deler av vårt land.
Det er min tunge plikt som fungerende øverstkommanderende i Trøndelag å meddele de under min kommando stående avdelinger dette”
.

(sign.) O. B. Getz
Fungerende Divisjonssjef

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.