torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Våpenhvile og demobilisering.

Forfatter: Torbjørn Garberg

Bittert øyeblikk. Norske soldater overgir seg nedenfor Brunstad gård i Kvam. Foto: Gunnar Røgeberg. (Privat eie).

”Fiendtlighetene” i Nord-Trøndelag opphørte den 4. mai kl. 14.00. Etter en kort periode som krigsfanger, ble de norske soldatene demobilisert. Oberst Getz oppgir at 37 norske soldater falt, 32 var såret og 13 tatt til fange. Tilsvarende tall for de allierte var: Ca. 20 falne, 40 sårede og 95 savnede. De tyske tallene er ikke kjent, men det som er sikkert, er at angriperne hadde betydelige tap før de skaffet seg full kontroll over Nord-Trøndelag.

Kamphandlingene er over. Tyskerne har overtatt en fransk Renault beltevogn (Namsos). Foto: Levanger Museum

Mobilisering
Innledende forvirring
Raskt stridsdyktig
De første ordrene 1
De første ordrene 2
Beredskapen
Forsterkninger kommer
Hvor var tyskerne?
Engelsk fremrykking
Franske forsterkninger
Britisk feilvurdering
Tyskerne angriper
Tyskernes angrepsplan
Trefning ved Røskje
Vist i brennpunktet
Steinkjer bombes - tekst og animasjon
Britisk tilbaketrekking
Kampene ved Vist
Tyskerne erobrer Steinkjer
Redselsnatt i Midjogrenda
Bombing
DR 3 i kampsonen
Optimisme - tross alt.
Det ulykksalige felttoget
Dagsbefaling fra oberst Getz 3. mai 1940.
Våpenhvile og demobilisering.