mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Operasjonsoversikt. Operasjon ”Kestrel”

Forfatter: Beitstaden historielag

Ankomst om kvelden 19. september 1942 til kysten av Nord-Trøndelag med fiskeskøyte fra Shetland. Kartgrunnlag Wikimedia Commons.

«Deltakere: Leder fenrik Per Getz.
Nestkom. sersjant Thorleif Grong.
Korporal Leif Brønn.

Oppdraget: Å ødelegge luftkompressorer, konvertere og transfor-matorer i Fosdalen grubers maskinhus for å avbryte malm-produksjonen for lengst mulig tid.
Hvis planen er umulig å gjennomføre, skal de ødelegge og sette fyr på tårnet foran knuse- og vaskeanlegget for derved å avbryte kisvaskingen.

Ekspedisjonens tilblivelse: Da Fosdalen bergverk i Malm leverte jernmalm til tyskerne, ble det besluttet å sende inn et parti fra UK (England) for å avbryte eller stanse produksjonen.

Ekspedisjonens forberedelse: Til oppgaven ble tatt ut tre mann fra NORIC 1 med fenrik Getz som leder. Partiet skulle sendes inn via Shetland, og ved hjelp av stedlige kontakter ta seg fram til objektet. Partiet gjennomgikk spesialtrening i Skottland, og ved FO IV fikk de ”briefing” og ble gitt de nødvendige kontakter for gjennomføring av oppgaven.»

Herfra må vi av plasshensyn kutte ut en del avsnitt av de tre detaljerte rapportene. Gruppen forlot Shetland den 16. september, ble skysset over med en skøyte, og fikk landkjenning Nord-Vest av Vikna lørdag den 19. sept. ved 18-tiden.

Forord
Operasjonsoversikt. Operasjon ”Kestrel”
Ankomst 20.-21. sept. 1942
Feil rute 22.-23. sept
Fottur over fjellet 22.-25. sept
Kontakt i Steinkjer 26.-27.sept.
Detaljplanlegging starter 28. sept.
Justering av planen 29.-30. sept
Første forsøk 3. okt.
Ny forberedelse 4. oktober
Start natta til 5. oktober
Sprengning natta til 5. okt.
Tilbaketog natta til 5. okt.
Flukt over til Sverige 5.- 10. okt.
Kommentar ( ved K. Melhus )
Raskt varsel
Tyske represalier
Etter smellet
Sprengningsgruppen
Sprengningsgruppens ladningsrapport:
Spregningsgruppens proviantrapport:
Rapport om resultatet av sprengningen