fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Raskt varsel

Forfatter: Beitstaden historielag

Hvorfor og hvordan fikk tyskerne i Steinkjer så tidlig beskjed om sprengningen? Gruppen hadde jo kappet telefonlinjene ved Landsem - Holmvika. Det måtte være noe som sprengningsgruppen kanskje ikke var orientert om?

En mulig grunn er at det trolig gikk an å ringe fra Malm til Steinkjer over Follafoss. I Follafoss var det jo tyskere. Fylkesverket hadde en topars trådlinje fra Follafoss direkte til Steinkjer. Denne gikk fra Follafoss gjennom Sør-Beitstad (sjøkabel under sundet ved Rambergholmen) og fram til rikstelefonlinjen ved Vassaunet i Egge. Follafoss kraftstasjon hadde jo på den tid eget direktenummer under Steinkjer telefonsentral. Og de tyske myndigheter hadde jo tatt seg førsterett til å bruke telefonlinjene både sentralt og lokalt.
Etter hvert som de tyske myndigheter fikk summet seg, ble det gjennom avisene sendt ut etterlysning etter fire nickerskledde menn med sixspenslue og beksømstøvler. Belønning som førte til pågripelse var kr 5.000.-.

Forord
Operasjonsoversikt. Operasjon ”Kestrel”
Ankomst 20.-21. sept. 1942
Feil rute 22.-23. sept
Fottur over fjellet 22.-25. sept
Kontakt i Steinkjer 26.-27.sept.
Detaljplanlegging starter 28. sept.
Justering av planen 29.-30. sept
Første forsøk 3. okt.
Ny forberedelse 4. oktober
Start natta til 5. oktober
Sprengning natta til 5. okt.
Tilbaketog natta til 5. okt.
Flukt over til Sverige 5.- 10. okt.
Kommentar ( ved K. Melhus )
Raskt varsel
Tyske represalier
Etter smellet
Sprengningsgruppen
Sprengningsgruppens ladningsrapport:
Spregningsgruppens proviantrapport:
Rapport om resultatet av sprengningen