søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Etter smellet

Forfatter: Beitstaden historielag

Karl Rosén fikk ufrivillige en sentral plass i den dramatiske sabotasjeaksjonen mot kompressorhuset i Malm. Foto fra Fosdalen Bergverks samlinger.

(Olaf Utvik skriver i bedriftsavisa 1957):
”Ungkarshjemmet var nylig blitt oppført og noen få av oss var allerede flyttet inn da dette hendte, og naturlig nok var da også vi som bodde der de første som kom ned til maskinhuset etter eksplosjonen. Vi traff Rosén nede ved gruvebadet, litt beruset enda etter bedøvelsen, men ellers i full vigør.
Knebelen hadde han fått revet av seg, og snorene han var blitt bundet med (visstnok fallskjermsnorer) hadde han delvis hengende rundt halsen. Seg selv lik ville han absolutt inn i maskinhuset med en gang for å undersøke skaden, men en mindre eksplosjon mens vi sto der nede fikk både ham og oss andre på bedre tanker. Å få med noe av Roséns fremstilling av det som var skjedd lar seg ikke gjøre her, men jeg tror at hans kjente veltalenhet nådde klimaks i de påfølgende morgentimer.

Det samlet seg nå etter hvert nokså mye folk nede ved gruvebadet. Bedriftsledelsen var også kommet tilstede, men noen undersøkelse av skadens omfang kunne selvfølgelig ikke foretaes straks. Man visste jo ikke noe om hvor mange sprenglegemer som var plassert og om de var eksplodert alle sammen, men ved første øyekast så det ut som om ødeleggelsen var total. At det ikke ble sovet stort resten av natten, sier seg selv.”

”De tidlige morgentimene den 5. oktober var det at Malms befolkning for annen gang og for resten av krigsårene, fikk stifte bekjentskap med okkupasjonsmakten. Gestapo og militære oversvømmet bygda på noen timer, og de opprettet sitt foreløpige hovedkvarter i sykestua nede i gruvebadet. Mange ble tatt ned dit til forhør, andre ble tatt med inn til Steinkjer og forhørt der. Blant disse var også Karl Rosén.”

Forord
Operasjonsoversikt. Operasjon ”Kestrel”
Ankomst 20.-21. sept. 1942
Feil rute 22.-23. sept
Fottur over fjellet 22.-25. sept
Kontakt i Steinkjer 26.-27.sept.
Detaljplanlegging starter 28. sept.
Justering av planen 29.-30. sept
Første forsøk 3. okt.
Ny forberedelse 4. oktober
Start natta til 5. oktober
Sprengning natta til 5. okt.
Tilbaketog natta til 5. okt.
Flukt over til Sverige 5.- 10. okt.
Kommentar ( ved K. Melhus )
Raskt varsel
Tyske represalier
Etter smellet
Sprengningsgruppen
Sprengningsgruppens ladningsrapport:
Spregningsgruppens proviantrapport:
Rapport om resultatet av sprengningen