søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sprengningsgruppens ladningsrapport:

Forfatter: Beitstaden historielag

For opperasjonen hadde vi medbrakt følgende sprengstoff:
3 spesielle kompressorladninger (bikubeladninger). Hver ladning var på 4 lbs. (2 kg.) plastic, og istand til å slå igjennom 16 cm spesialstål. 3 transformatorladninger a 1,5 lbs., 2 omformerladninger a 4 lbs. Dessuten 5 lbs. ekstra plastic. Av brannbomber hadde vi 2 ML Flare og 6 tysoler. Av Cordtex ca. 40 meter. 3 bokser 10 min. tidsblyanter og 3 bokser 30 min. tidsblyanter. Sikkerhetslunte ca. 20 meter.

Som det kan forståes av rapportene hadde vi meget knapp tid til å legge ladningene. Dessuten forsto vi med en gang at det ikke på langt nær var tilstrekkelig Cordtex til å forbinde transformatorene med kompressorene. Man kunne kanskje mene at det ville være fordelaktig å legge særskilt ladning på de to objekter. Men Grong og jeg gjorde regning med at vi under ingen omstendigheter ville ta sjansen på at kompressorladningene blåste bort transformator-ladningen. Vi bestemte derfor å konsentrere alt om kompressorene. Disse var til gjengjeld av et helt annet format enn de vi så her i England før vi drog.

To av kompressorene arbeidet, vi plasserte ladningene som instruert på høytrykkscylinderen. Og forbant disse 2 med cordtex og gikk straks i gang med 3dje som for øyeblikket sto. Vi bestemte straks å bruke alt resterende sprengstoff på denne.

Bikubeladningene ble plassert som på de to andre, og rundt denne ble så det resterende sprengstoff plassert. Denne ladning ble så forbundet med de to andre, og det ble til hele ladningen festet 3 tids-blyanter à 30 min. Brannbombene ble plassert hver for seg i nærheten av kompressorene, også hver med 30 min. forsinkelse.

Fra «Redshank»-operasjonen hvor det ble benyttet et langt mindre kvantum sprengstoff, hadde vi den erfaring at selve bygningen ikke ville stå mot eksplosjonen. Vi regnet derfor med at samtlige maskiner i kompressorhuset ville bli ødelagt. Dette viste seg senere også å være tilfelle. Hele bygningen er blåst fullstendig i stykker og maskinene, iallfall etter det som hittil er innløpet av rapporter fra Malm, gjort ubrukbare for en god tid.

Forord
Operasjonsoversikt. Operasjon ”Kestrel”
Ankomst 20.-21. sept. 1942
Feil rute 22.-23. sept
Fottur over fjellet 22.-25. sept
Kontakt i Steinkjer 26.-27.sept.
Detaljplanlegging starter 28. sept.
Justering av planen 29.-30. sept
Første forsøk 3. okt.
Ny forberedelse 4. oktober
Start natta til 5. oktober
Sprengning natta til 5. okt.
Tilbaketog natta til 5. okt.
Flukt over til Sverige 5.- 10. okt.
Kommentar ( ved K. Melhus )
Raskt varsel
Tyske represalier
Etter smellet
Sprengningsgruppen
Sprengningsgruppens ladningsrapport:
Spregningsgruppens proviantrapport:
Rapport om resultatet av sprengningen