søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Rapport om resultatet av sprengningen

Forfatter: Beitstaden historielag

Fra: Militærattachéen, Stockholm. (Strengt hemmelig)

Til: Forsvarets Overkommando, p. t. London.

Stockholm, 18. november 1942.
Jeg har i går talt med en mann som nylig har besøkt Fosdalen gruber. Han visste å fortelle følgende:

Fosdalen gruber.

1.
Vaktmannen som ble kloroformert våknet meget snart etter kloroformeringen – høyst 5 – 10 minutter etterpå. Han begav seg så bort til maskinhuset, og eksplosjoner inntraff umiddelbart før han nådde frem til huset. Han ble heldigvis ikke skadet, men at han våknet så fort tyder på at hans kloroformdosis var adskillig for liten.
Alle telefonledninger med utenverdenen var kuttet, derimot ikke telefonledningen til det indre samband innen anlegget.

2.
Etter attentatet foretok Gestapo husundersøkelse hos verksdirektøren, funksjonærene og arbeiderne. Gestapo hadde med seg fotografi av en mann fra Malm, som var flyktet derfra for et år siden. Vaktmannen tror etter dette fotografi å ha gjenkjent en av attentatmennene.

3.
Det finnes på anlegget 3 kompressorer:
a) 1 på 600 hk.
b) 1 på 300 hk.
c) 1 på 200 hk.

Ad a.
Den store kompressor er i virksomhet igjen. Det lyktes for anleggets verksted å reparere (sveise) en ødelagt sylinder eller stempelstang. Om reparasjonen vil holde for lengre drift er ikke mulig å si. Imidlertid lager Thunes Mek. Verksted i Oslo en ny sylinder, som skal være ferdig i mai måned 1943.

Ad b.
Sylinderen ble helt sprengt og er ureparerbar. Svinghjulet er reparert.

Ad c.
En ventil ble ødelagt, en kan antagelig repareres på rimelig tid. Også polhjulet sprengt.
En gammel kompressor med rørledninger til gruben har hjulpet til å få driften i gang igjen.
En kompressor er bestilt hos Atlas Diesel i Stockholm og vil antagelig bli levert i desember.
Grubene har «reserveopplag» av komprimert luft på ca. 4000 m3, som er tilstrekkelig til å drive pressluftborene i 1 a 2 døgn.

Meddeleren konkluderer med å si:
Ødeleggelsene var teknisk meget dyktig gjort, men man burde forsøkt å ødelegge kompressorene mere fullstendig, f. eks. ved å legge sprengladning inne i inspeksjonslukene e.l. På grunn av de reparasjoner som er foretatt, og ved hjelp av den nye kompressor antar meddeleren at driften i dag går med ca. 75 %.

4.
Det er nå satt sterk vakt med minst to piggtrådgjerder på verket. Alle trær utenfor piggtråden er hugget ned i minst 10 m avstand. Egne legitimasjonstegn, utstedt av verket, er nødvendig for besøkende. Uten slike tegn vil de som kommer innenfor verkets enemerker øyeblikkelig bli skutt. Vaktene er utstyrt med maskinpistoler og håndgranater. En dobbeltløpet luftvernmitraljøse er plasert innen-for anleggets område.

5.
Produksjonen var: I 1941 240.000 tonn jernmalm.
I 1942 til nå ca. 200.000 tonn jernmalm.
Avbrekket i produksjonen på grunn av kompressorenes ødeleggelse har neppe nedsatt produksjonen med mer enn 10 – 20.000 tonn.

Forord
Operasjonsoversikt. Operasjon ”Kestrel”
Ankomst 20.-21. sept. 1942
Feil rute 22.-23. sept
Fottur over fjellet 22.-25. sept
Kontakt i Steinkjer 26.-27.sept.
Detaljplanlegging starter 28. sept.
Justering av planen 29.-30. sept
Første forsøk 3. okt.
Ny forberedelse 4. oktober
Start natta til 5. oktober
Sprengning natta til 5. okt.
Tilbaketog natta til 5. okt.
Flukt over til Sverige 5.- 10. okt.
Kommentar ( ved K. Melhus )
Raskt varsel
Tyske represalier
Etter smellet
Sprengningsgruppen
Sprengningsgruppens ladningsrapport:
Spregningsgruppens proviantrapport:
Rapport om resultatet av sprengningen