søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trefningen ved Fossem 1

Forfatter: Anders S. Asprem

Ved Fossem gård var det plassert mange gode norske stillinger, og med bare vanlige håndvåpen, hadde tyskerne ingen muligheter til å komme seg fremover. Tegning: A. Hauge

Etter at Steinkjer var bombet, og tyskerne hadde gått i land i byen, var de klare for å rykke videre nordover.
De hadde full kontroll i luftrommet, og skaffet seg total oversikt over hvor de norske, engelske, og franske styrkene oppholdt seg.
Ved Fossem hadde geværeskadronen gått i stilling, og det var veisperring nedenfor gården, ved Reinsvatnet.
To norske tropper var i stilling ved Råde, og her skjedde det spesielle, at tidlig på dagen den 23.april, gikk begge troppssjefene med soldatene sine ned veien fra Råde til Fossem. Det var ikke gitt ordre til dette, og det ble snakket mann og mann imellom, om at disse to offiserene var tyskvennlige.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen