mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trefningen ved Fossem 2

Forfatter: Anders S. Asprem

Fenrik Kolseth var plassert i skråningen ved gammelveien, like ovenfor brua over jernbanen. Han hadde full oversikt over angrepsområdet. Tegning: A. Hauge.

Flere lastebiler med engelske soldater hadde tidlig på dagen den 23., stoppet ved veisperringen nedenfor Fossem. Bilene var blitt ødelagt, og britene hadde gått mot Sunnan.
Geværeskadronen som lå i stilling, reagerte derfor ikke, da en personbil ca. kl. 1700, kom i rasende fart forbi Trapnessvingen, bråsnudde ved veisperringen og returnerte i samme fart.
Bare få minutter etterpå, kl. 1710, gikk tyskerne til angrep. De kom samtidig fram oppe ved Gammelveien, langs jernbanen, og langs veien ved Trapneset. Nordmennene åpnet kraftig ildgivning, og tyskerne ble stoppet. Tett bombekasterild fra Byafossen, hadde ingen virkning på nordmennene, ettersom granatene dundret i isen på Reinsvatnet.
Etter kort tid var det også en tysk avdeling ved Råde. Derfra hadde de finoversikt mot Fossem, og skjøt med bombekastere så det ”regnet” med granater rundt Fossem-gården.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen