mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Krigstilstand

Forfatter: Anders S. Asprem

På alle veiene i bygda var det militær trafikk både natt og dag. Også på stier i skog og mark var det soldater. Her på bildet er et lag under transport. Foto: Arvid Sørholt.

I løpet av noen få dager, var livssituasjonen for folk i Stod, totalt endret. Den enkelte person visste lite om hva som skjedde, men at det var en alvorlig situasjon ble fort klart. Det var forbudt å kjøre bil. Det var veisperringer, vakt og sperrelinjer en rekke steder. En måtte ha spesiell tillatelse for å passere disse stedene.
På telefonsentralene var det satt inn soldater som betjening, og alle telefonsamtaler ble avlyttet. Det var forbud mot vanlig telefonbruk.
Soldater åpnet og kontrollerte all brevpost. Dette visste folk ingenting om.
Sokneprest Kaspar Flekstad, ble en svært viktig person for bygda. Mange omkring på gårdene kom nærmest i sjokktilstand og var livredde, og det var hele tiden personer som fikk passersedler for å besøke soknepresten. Han snakket tilnærmet flytende tysk, og var ordfører Albert Eggens faste tolk og støtte. Han var også ved flere anledninger sendemann til tyskerne.

På grunn av alle sperringer og vaktlinjer, fikk folk ikke handle i butikkene, så en periode var det vareutsalg på Ellerås/Husan, på Forset og på Ryggvold.

Den 13.april sto annonse i alle avisene i Innherred, om at krigsretten var innført, med den også mulighet for dødsstraff. Samtidig var det også mulighet for standrett.
Dette førte også til en alvorsstemning.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen