søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trefningene ved Binde og Leinskorsen

Forfatter: Anders S. Asprem

Den norske patruljen som hadde plassert seg i terrenget ovenfor Leinskorsen, kom i hard skuddveksling. De hadde god oversikt over tyskerne som mistet mange soldater i trefningen. Tegning: A. Hauge
Den norske patruljen som hadde plassert seg i terrenget ovenfor Leinskorsen, kom i hard skuddveksling. De hadde god oversikt over tyskerne som mistet mange soldater i trefningen. Tegning: A. Hauge

Tidlig om morgenen onsdag 24. april, kom varsel om at tyske styrker var på vei mot Binde . Noen kom veien fra Volden, andre over Lein, og en styrke kom hovedveien fra Fossem.
På Lein hadde to befal startet å skyte bombekastergranater mot Binde meieri. Begge ble skutt. Den ene ble truffet i hjelmen, midt i panna. (Denne hjelmen samt navneplata fra gravkorset over dem på kirkegården, finnes i dag i museet på Rinnleiret).

5. hjulryttereskadron lå kampklar i gode stillinger utenfor ”storsvingen” ved Binde. Ca. kl. 0800 passerte en tysk forpatrulje på 10 mann Leinskorsen, på vei mot Binde. En norsk sikringspatrulje under ledelse av fenrik Fleicher, lå i skråningen like ovenfor Leinskorsen. De lot tyskerne passere i påvente av en større avdeling de så komme lenger ute i veien. Den tyske forpatruljen kom ganske nær den norske stillingen ved Binde, og da nordmennene åpnet ild, ble alle tyskerne drept. Da denne skytingen hørtes ved Leinskorsen, åpnet Fleichers patrulje ild mot den tyske hovedstyrken.
De tyske uniformene var rene blinkene mot snøkantene, og det ble stort mannefall.
En norsk soldat, som noe senere ble tatt til fange, måtte være med å bære døde soldater til låven på Forberg. Han sa det var 27 døde, derav 4 befal, og i tillegg 30 sårede.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen