mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mange hendelser, alvorlige hendelser

Forfatter: Anders S. Asprem

I disse "unormale dagene" med alle disse "unormale hendelsene", var det også unormalt mye trafikk på veiene. I vårløysinga førte dette til at veiene gikk totalt i oppløsning. Bildet gir et inntrykk av hvordan det var. Foto: Arvid Sørholt.

Etter trefningen på Binde, fikk soldatene i DR 3 ordre om retrett, og soldatene som hadde ligget i stilling ved Ellerås og Lein, og fra Storvestre mot Binde, måtte i all hast trekke seg tilbake over Skjeflo mot Østgård og Tiltnes.
Soldatene fra Binde, ble hele veien opp Åsbakkene beskutt av tyskerne, som også brukte bombekastere.

Nordmennene hadde oppklaringspatruljer i aktivitet hele tiden, og noen ganger kom det til sammenstøt med tyskere, selv om det skulle unngåes. Ved Åsan ble en tysker liggende igjen etter en skuddveksling. Da en oppklaringspatrulje på retur, skulle passere Forneselva, vart de beskutt av en norsk vakt post. Heldigvis kom ingen til skade i det tilfellet.
Den 24.april døde et lite barn på Sunnan, som følge av en kortslutning ved sprengning av jernbanebrua.

Tre lotter var i tjeneste ved regimentsstaben. De fikk blant annet ansvar for å ta seg av soldater som fikk psykiske problemer. Det begynte ved trefningen på Fossem, der to soldater var i ferd med å gå i sjokk. Lottene fikk flere slike oppgaver etter hvert.

Det gikk en redselsbølge gjennom bygda da 8 menn ble arrestert. Disse var Adolf Antonsen, Sverre Binde, Kalmar Ellerås, Martin Gust, Torleif Hatling, Anton Kjelvik, Ole Skjerve og Jon P. Tiltnes. Nyheten om dette gikk som ild i tørt gras. Folk trodde det var gisseltaking på grunn av falne tyskere, og mange mannfolk spente på seg skiene og gikk til skogs, for ikke å bli tatt til fange. Det var fortvilelse i familiene til de arresterte, men heldigvis ble fangene frigitt etter noen dager.

Under mobiliseringen på Rinnleiret den 9. april, ble 4 mann arrestert for oppvigleri. Det var en alvorlig sak, og de ble holdt under streng bevoktning, helt fram til kapitulasjonen på Snåsa.
Den 20. april utstedte krigsadvokat Aasm. Schiefloe tiltalebeslutning mot de fire, og saken skulle opp i krigsrett.
Den militære straffelov trådte i kraft ved mobiliseringen, men rettsapparatet hadde aldri vært prøvd, så da krigshandlingene kom i gang ved trefningen på Fossem, raknet rettsopplegget, og ingen ble stilt for retten. Takke skjebnen kan også Stod-bonden gjøre, han som organiserte at en fullstendig skisse av stillingene ved Tiltnes, ble overlevert tyskerne. Landsforræderi kunne gitt en skjebnesvanger dom, hvis rettsapparatet hadde fungert.
Disse fem personene gikk også fri fra landsvikoppgjøret etter krigens slutt.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen