søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trefningen på Tiltnes

Forfatter: Anders S. Asprem

Stuebygningen på Tiltnes i brann etter intens mitraljøseskyting med sporlysammunisjon fra tysk side. De tyske soldatene vi ser på tegningen, er av de første som beveget seg mot de norske stillingene. Sekunder og minutter etter dette, var alle tyske soldater skutt, hvis de befant seg på veien et par hundre meter sør for Tiltnes. Tegning: A. Hauge.

På nordsida av Snåsavatnet var IR 13 med sin sjef oberst Getz, i ferd med retrett i retning Snåsa. Dette foregikk nesten parallelt med DR 3. Oberst Getz var også sjef for 5.divisjon, og hadde ansvar for DR 3 sine operasjoner.2.bataljon fra IR 14 ved Mosjøen, var beordret ned mot Snåsa for å avløse DR3.

Natt til lørdag 27.april kl. 0430 var stillingene ved Tiltnes overtatt av kompanier fra IR 14, og påfølgende natt, søndag 28. april kl 0435, angrep tyskerne mot Tiltnes.
Soldatene i ”Nordlandsbataljonen” hadde god utrustning, godt med våpen og var meget godt forberedt.
Ifølge dagboksnotatene til en norsk soldat, kom først en tysk forpartrulje på 20 mann. ”Alle disse skutt av oss”, skriver soldaten.
Tyskerne angrep med ca.100 soldater, og trefningen varte i 45 minutter. I en periode la tyskerne intens mitraljøseild mot stuebyningene på Tiltnes og på Heimveg. Begge ble antent og brann ned til grunnen.
Tyskerne ble slått tilbake, og nordmennene beholdt stillingene til det kom ordre om retrett.

På folkemunne kom mange utsagn om hvor store tap det var i denne trefningen. Bataljonssjefen, major Sundlo, reagerte på dette med og uttale, at med de sterke stillingene som var på Tiltnes, var det umulig at tyskerne kunne komme unna uten store tap. I etterretningrapporten fra 5, divisjon, het det: ”Tyske angrep nord for Binde avvist, store tap for tyskerne”.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen