søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Togulykken

Forfatter: Anders S. Asprem

Togkollisjonen ved TANGEN den 3. mai, var dramatisk, og den satte sinnene i kok hos mange. Ulykken rammet bare nordmenn, og det oppsto straks mistanke om sabotasje, og at det var en nazisympatisør blandt nordmennene som sto bak. Spørsmålet ble aldri avklart, selv om spekulasjoner og diskusjoner pågikk så lenge veteranene fra ulykken levde. Foto: Odd Ofstad.

Den 3.mai kl. 0045 kom ordre fra øverstkommanderende i Nord-Norge, general Fleischer, om at 1.bataljon fra IR 14, skulle trekke nordover til Mosjøen snarest mulig. Dragonregimentet skulle samtidig trekke ned til Tiltnes og overta stillingene der. Soldatene som skulle til Mosjøen, ble lastet på jernbanevogner ved Tangen. Kl. 0530 kom melding om at det hadde skjedd en togulykke. Et tog hadde kommet sørover fra Valøy, og like ved Tangen kolliderte de. 7 soldater døde på stedet, og en døde senere av skadene. Ca. 40 soldater ble skadet.
Ulykken gjorde et sterkt inntrykk, og det kom til mange spekulasjoner om hvordan det kunne gis ordre om å sende tog sørover fra Valøy, når stasjonsmesteren på Valøy visste at et tog kom nordover fra Tangen.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen