fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Kapitulasjonen

Forfatter: Anders S. Asprem

Parlamentærbil. (Bil tydelig merket med hvitt flagg). Oberst Getz og Wettre kjørte i denne bilen til det tyske hovedkvarteret på Asp den 4. mai. Foto: Gunnar Røgeberg.

Lørdag 4. april var oberst Getz og oberst Wettre i møte med den tyske ledelse i deres hovedkvarter på Asp. Her ble kapitulasjon avtalt, og de to norske oberstene måtte avlegge æresord på at våpnene skulle innleveres. Kapitulasjonen gjaldt fra kl. 1400 den 4.mai.
I avdelingene foregikk innsamling av ammunisjon, og avdelingene skulle forholde seg samlet under full disiplin. Nordmennene skulle selv sørge for vakthold.
Søndag 5. mai ble alle våpen innlevert, og denne dagen regnes som kapitulasjonsdag for de norske styrkene i Sør – Norge.

Selv om tyske soldater etter dette, ble et daglig syn i Stod, senket det seg en ro ned i bygdefolket, etter disse ukene med krigens redsler.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen