tirsdag, 05.07.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- fjøs og låve

Forfatter: Lars Waggen

Fjøs og låve. Tegnet av Jan Haraldsen

På nordvestre eller i øvre kanten av tunet sto fjøset langsmed bakken. Der hadde de gluggen i nordøstre tverrvegg, og gjødseldungen ble således liggende under åpen himmel ovenfor den nørdste kanten av tunet. Når det var regn og fuktig kom frauvatnet ned over tunet like ned til stalldøra, og enkelte ganger helt ned til stueveggen.

Brua eller innkjøringa til fjøslemmen var fra jorda eller bakken på øvre siden av midt på langveggen. Det var en port eller gjennomgang tvers gjennom fjøslåna nedenunder. Til den var det inngang fra tunet for folket, og utgang på øvre side for feet.

En gjeile gikk derifra opp til skogkanten. Fra fjøsporten var det dør til kufjøset i nord og til småfefjøset i sør. I småfefjøset måket de ikke ut gjødsla før om våren. De brukte å føre boss under feet, ”la bed” som de sa, så de sto tørre oppå gjødsla. To bitte små vinduer i kufjøset og ett i småfefjøset. Bare i midtergolvet i kufjøset var det golv av treverk, ellers var det bare hardstampa leire.

Låven sto rett ut for fjøset langs med bakken. Til den var det ingen kjørebru, de kjørte rett inn på låverommet fra marka på den øvre siden. Huset er i en høgde , uten det er en liten lauslem oppe ved røstet ovenfor hvert kornstål, som det er ett av på hver side av låverommet, ett til bygg og ett til havre. Oppå dørstokken er det innfelt en to tre løse planker. De blir tatt bort når de kjører inn kornet.

Et utskott, eller langsval er det langs med den øvre veggen. Den er til å ha halm i når de trøsker, før de får tom ståla. Bare en liten glugge er det på låven på søndre, nedre langvegg midt på låverommet, med skyveluke foran.

GÅRDEN
HUSA
- kjøkkenet
- stua
- loft og kjeller
- stabbur og stall
- fjøs og låve
- eldhus
- husa på gården
FOLKET - SLEKTA
UFREDSÅR OG STORUÅR
- forknapphet
- maten
MATLAGINGA
- middag
- nonsmaten
- kveldsmaten
- ølbrygging
MANNFOLKARBEID
- vinterarbeid
- kveldsarbeid
- heimgjort redskap
- smiarbeid
- høsting i naturen
HELGA
SKOLEN
- om kvelden
- læreren
OFFISERSHELG
UDYR, SKADEDYR
- bjørnen
- vargen
- bjørnejakt
FATTIGMANNSKÅR
- stål, flint og knusk
- frokost
- matretter
- linarbeid
- legd
KLÆR
- sjal
- serken
- mannfolkklær
- klesdrakter
- hverdagsklær
- sko