mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- eldhus

Forfatter: Lars Waggen

"Mastu". (Egge Museum). Foto: Harald Duklæt

Ei lita ”mastu” eller eldhus står i sørvestre kanten av tunet. I den er skorstein og grue og ett vindu som snur mot tunet. Vestre gård har også ei lita ”mastue” like ved. Det er bare en rinnerbekk i mellom de to ”mastuene”. Og denne bekken har begge gårdene vanligvis sin vannforsyning fra. Der gikk også grensa mellom de to gårdene, som ved tunet var satt med løse grinder om sommeren, men ingenting om vinteren. Det var således et stort felles tun med disse to små eldhusa midt på tunet ved vassbekken.

GÅRDEN
HUSA
- kjøkkenet
- stua
- loft og kjeller
- stabbur og stall
- fjøs og låve
- eldhus
- husa på gården
FOLKET - SLEKTA
UFREDSÅR OG STORUÅR
- forknapphet
- maten
MATLAGINGA
- middag
- nonsmaten
- kveldsmaten
- ølbrygging
MANNFOLKARBEID
- vinterarbeid
- kveldsarbeid
- heimgjort redskap
- smiarbeid
- høsting i naturen
HELGA
SKOLEN
- om kvelden
- læreren
OFFISERSHELG
UDYR, SKADEDYR
- bjørnen
- vargen
- bjørnejakt
FATTIGMANNSKÅR
- stål, flint og knusk
- frokost
- matretter
- linarbeid
- legd
KLÆR
- sjal
- serken
- mannfolkklær
- klesdrakter
- hverdagsklær
- sko