mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- husa på gården

Forfatter: Lars Waggen

L=låve, F=fjøs, V=vånongshus, M=mastue, T=tørkehus, JK=jordkjeller, S=stabbur, N=naust. Tegnet av Jan Haraldsen

Alle husa var av tømmer helt fra svill til raft, så nær som disse svalene og bislaga. Disse var av bordverk kledd på sperrer. Taka var av bord, også av never og torv, nesten like mange av hvert slag. Alt bordverk var handsaga. Smie og tørkhus hadde gårdene, ett til hver gård, et lite stykke fra gården. Men bastu, som var svært gammel, brukte gårdene i lag uten at noen av de regnet den som sin egen. Den sto på østre gårds grunn.

Husa på vestre gård var sånn omtrent likeledes som på den østre gård. De sto mest i en vinkel i vest for tunet. Stabburet sto bredd med østre gård sitt, like utpå bakken. Bygdeveien gikk mellom stabbura og stuehusa.

Stuelåna var mye eldre enn på østre gård. Der var det ennå peis eller skorstein med grue inne i stua helt til sist i 1830-åra. Bakom denne var det en bileggerovn. Det er en rund steinovn med ilegg fra grua. Den ble brukt stedet for kakkelovn. En benk var det ved tverrveggen bak ovnen, så skorsteinen sto litt fram i stua. Men kjøkken hadde de, og slik som på østre gård i bredd med fordøra.

Hver sitt naust og hver si båtstø eller lending hadde gårdene nede ved fjæra.
Bordkledning var det ikke på husa annet enn enkelte steder på tverrveggene mot vest. Inne i husa var det også bare stokkene, men de var flatrødd med øks, deretter høvla, og måfara flidd med ”pjål”. Maling var det ikke på husa annet enn fordørene på den siden som snudde ned mot bygdeveien, og noen vinduskledninger. Alt dette var rødmalt.

Pjål – er en sort redskap (ei skrape, et jern) til å finpusse innsida av tømmervegg

GÅRDEN
HUSA
- kjøkkenet
- stua
- loft og kjeller
- stabbur og stall
- fjøs og låve
- eldhus
- husa på gården
FOLKET - SLEKTA
UFREDSÅR OG STORUÅR
- forknapphet
- maten
MATLAGINGA
- middag
- nonsmaten
- kveldsmaten
- ølbrygging
MANNFOLKARBEID
- vinterarbeid
- kveldsarbeid
- heimgjort redskap
- smiarbeid
- høsting i naturen
HELGA
SKOLEN
- om kvelden
- læreren
OFFISERSHELG
UDYR, SKADEDYR
- bjørnen
- vargen
- bjørnejakt
FATTIGMANNSKÅR
- stål, flint og knusk
- frokost
- matretter
- linarbeid
- legd
KLÆR
- sjal
- serken
- mannfolkklær
- klesdrakter
- hverdagsklær
- sko