mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- forknapphet

Forfatter: Lars Waggen

Sauer på beite. Foto: Harald Duklæt

Når snøen tina bort oppe i heikanten tok de med seg grev og grov opp røtter av græft, som de da brukte å koke til feet. Tang tok de i fjæra og kokte det til feet. Men at det på det viset ble dårlig med avdråtten av feet er det greit å forstå. Det var bare så vidt de holdt liv i krøttera. Beste kua, som nylig hadde kalva, ble fôra med det som fantes igjen av høyrusk. Og i henne var det da ei skål melk i målet, de andre kyrne fikk bare så vidt mye høy at de hadde å jorte av. Sauene bar de ut av fjøset ut på barflekkene om våren. Noen av lammene hadde dødd.

Hestene var det litt bedre med. Det beste høyet var om sommeren lagt på stallemmen. Og etter gammel skikk var det slik at det måtte være riktig en nødsituasjon dersom de skulle driste seg på stallemmen og ta høy fra hestene og bære til fjøset. Hestene, som trengte det så vel, fordi de skulle dra lass. Og så kokte de skavlaug til de, og det var kraftig drikke. Bar hakka de også til de. Litt melskrot brukte de vel også, når de hadde det, men det var sjelden, især i uåra når også folket ofte manglet melet i de tidene.

Græft – uttaleform av grofte `bregne`
Skavlaug – skav av lauvtre kokt i vatn
Melskrot – dårlig mel

GÅRDEN
HUSA
- kjøkkenet
- stua
- loft og kjeller
- stabbur og stall
- fjøs og låve
- eldhus
- husa på gården
FOLKET - SLEKTA
UFREDSÅR OG STORUÅR
- forknapphet
- maten
MATLAGINGA
- middag
- nonsmaten
- kveldsmaten
- ølbrygging
MANNFOLKARBEID
- vinterarbeid
- kveldsarbeid
- heimgjort redskap
- smiarbeid
- høsting i naturen
HELGA
SKOLEN
- om kvelden
- læreren
OFFISERSHELG
UDYR, SKADEDYR
- bjørnen
- vargen
- bjørnejakt
FATTIGMANNSKÅR
- stål, flint og knusk
- frokost
- matretter
- linarbeid
- legd
KLÆR
- sjal
- serken
- mannfolkklær
- klesdrakter
- hverdagsklær
- sko