søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Aksjon ved konfirmasjonen i 1943

Forfatter: Erik Stenvik

I 1943 ble konfirmantene i Namdalseid innskrevet for presten 16. mai. Det var Aanderaa som på det tidspunktet hadde nedlagt sitt embete, men fortsatt tjente menigheten, som holdt konfirmasjonsforberedelsene i kirkstu inntil de ble nektet adgang der og måtte flytte til Hamstad-kafeen. Sigrid Buvarp (Høglo) har notert at de møtte tirsdag 25 mai kl.10 og torsdag 3 juni kl 10. Hva som skjedde videre er noe uklart etter som Aanderaa ble arrestert allerede 10. juni, men utvist først 30. juli. Slik Astrun Berg (Mikalsen) husker det var det tre samlinger med Aanderaa, den første var i kirkstu, den andre i friluft på kirkegården fordi kirkstu var stengt, og den tredje på Hamstadkafeen. Da hun kom til den fjerde samlinga var presten Sandstad der sammen med noen få av de andre konfirmantene. Etterpå fikk hun beskjed om at nesten alle skulle konfirmeres i Klinga, og fulgte sjøl med dit.
Det var ikke så enkelt å kommunisere i spredt bygde områder den gang da bare et fåtall hadde telefon, men via ”jungeltelegrafen” må det ha blitt organisert en foreldreaksjon for å flytte konfirmasjonen til Klinga kirke. Det antas at Sigvart Derås som var skogformann hos Bangdalsbruget, og hadde kontakter i Klinga, var sentral i denne sammenhengen. Sigrid Høglo kan fortelle at foreldrene snakka seg i mellom, og at far hennes var bestemt på at hun ikke skulle konfirmeres av en NS-prest. Sjøl var hun skuffa over at hun ikke skulle bli konfirmert av Aanderaa som sine eldre søstre og besøke prestegården i Beitstad sammen med de øvrige konfirmantene, slik skikken var.

Presteopprøret i Norge
Konsekvensene av at Aanderaa la ned embetet
Aksjon ved konfirmasjonen i 1943
Lange sykkelturer
Konfirmantmøtene i Klinga
Uhell
Punktering
Dødsfall
Konfirmasjonsdagen