søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lange sykkelturer

Forfatter: Erik Stenvik

Av i alt 32 innskrevne valgte 28 valgte å la seg konfirmere i Klinga mens Mary Vik og Astri Feragen ble konfirmert i Kvam, slik at alle konfirmantene fra Namdalseid så nær som to ble konfirmert i andre prestegjeld i 1943. For de som skulle konfirmeres i Klinga av sogneprest Bolstad ble første samlinga der holdt 12. august. En strekning på mellom 2,5 og 4 mil hver veg avhengig av hvor konfirmantene bodde, måtte tilbakelegges på sykkel. Det krevdes kjøpetillatelse for sykler, og det var ikke lett å oppnå, men to av konfirmantene, Arthur Trebostad og Erling Wågø hadde nye sykler. Ellers var det dårlig bevendt med sykler i den tida, og de som fantes var ofte i dårlig stand. Dekk og slanger var vanskelig å oppdrive og ble enkelte ganger erstatta med grovt tau eller ”gruveslanger” fra Malm som ble festa til felgen med ståltråd. På hver tur måtte det være med en voksen reparatør med nødvendig utstyr. I første omgang var det fedrene Martin Kolstad, Oskar Arntsen og Einar B. Elden som stilte opp, men seinere ble Ingebrigt Almli hyret inn som fast ledsager og servicemann.

Presteopprøret i Norge
Konsekvensene av at Aanderaa la ned embetet
Aksjon ved konfirmasjonen i 1943
Lange sykkelturer
Konfirmantmøtene i Klinga
Uhell
Punktering
Dødsfall
Konfirmasjonsdagen