fredag, 30.07.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Arbeidsinnsatsen

Forfatter: Lars Waggen

Detalj av riggen til jekta Pauline. Vantene, som støtter masta, strammes med jomfruer. Dette er runde treskiver med tre hull, og disse er forbundet med et taljereip. Den nederste jomfrua er festet til skroget med røstjern. Foto: Harald Duklæt.

Ofte slo de seg sammen to eller flere bønder og bygde jekt. Og dersom noen hadde hogd snau sin egen skog for krakar, så kjøpte de av andre. Ja, de bygde til og med jekt om de bodde over ei halv mil fra sjøen. De dreiv ned trevirket på vinterføret, leide seg jektstø hos en mann nede ved sjøen, og leide kan hende husrom hos en annen mann. Kjørte så mat hjemmefra og holdt kosthold åt arbeidsfolket, ofte i ei bordbu nede ved jektstøa; det var da sommers tid.

Så vanlig var drifta at det i delingsbrev mellom gårdene og slikt ofte var tatt unna jektstø, dersom den lå på naboen sin grunn. Slik var det vanlig i alle bygder ved sjøen i Inntrøndelag.

Mye folk fikk arbeid med jektbygging, for det måtte minst være en 8-10 mann til ei vanlig skute. Og var den større, kunne det være opp til 16 mann.

De startet helst så tidlig som mulig om våren, i april eller mai, så de fikk gjort unna det meste av arbeidet før slåttonna tok til. Det kunne enda være litt snikkerarbeid med innredningen som sto igjen. Dette kunne de få en vanlig snikker til å utføre. En som ikke hadde jord eller onnearbeid.

Omkring 12 uker var den tid de som oftest behøvde for å bygge ei jekt. Men da sto som regel maling og rigging att. Ofte solgte de skutene av stabelen uten rigg.

Det kom mange nordlendinger hit ned og kjøpte jekter. Og så hadde de med seg gammel rigg av utslåtte eller forliste skuter, som de da nytta. Fosninger og folk fra Nidaros og andre byer kom også hit og kjøpte seg skuter.

Jektbygging
Dampskip
Rigg
Arbeidsinnsatsen
Jekta
Jektbyggerne
Utviklingen