tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bronsealder

Forfattar: Bodil Østerås

Klebersteinsformer til støyping av bronse. Foto etter Preben Rønne 1996

I bronsealderen (1800 – 500 f.Kr.) vart kleberstein nytta som smeltediglar og støypeformer for ulike gjenstandar av bronse. Frå denne perioden er det rike funn av støypeformer mellom anna i Danmark, der kleberstein ikkje finst naturleg i berggrunnen. Dette tyder på at kleberstein allereie i bronsealderen var ein handelsvare, truleg importert frå Sverige og/eller Noreg.

Kleberstein
Bruken av kleber: Steinalder
Bronsealder
Jernalder
Mellomalderen
Slipsteinsberget
Namnet Slipsteinsberget
Kvifor lage gryter av kleberstein?
Gryter og datering
Emne i bergveggen
Etterarbeid
Døypefontar
Bygningsstein
Kjelder