tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jernalder

Forfattar: Bodil Østerås

Dette bollesettet av kleberstein kan representere gryteindustrien i yngre jernalder. Foto etter Arne Skjølsvold 1961

Gryteproduksjonen kjem i gang for fullt i førromersk jernalder og blir nærmast for ein industri å rekne fram mot år 1000. I tillegg er det gjort funn av ei mengde spinnehjul, vevlodd og fiskesøkke i denne tidsperioden. Avlsteinane som høyrde til i smia, mellom blåsebelgen og essa, var av kleber. Det har og vore gryteproduksjon i Sverige og fjernare land i Europa som Sveits, Grønland og Shetland, men alt tyder på at klerbersteinsgryteindustrien i Noreg har utvikla seg som ein lokal tradisjon.

Kleberstein
Bruken av kleber: Steinalder
Bronsealder
Jernalder
Mellomalderen
Slipsteinsberget
Namnet Slipsteinsberget
Kvifor lage gryter av kleberstein?
Gryter og datering
Emne i bergveggen
Etterarbeid
Døypefontar
Bygningsstein
Kjelder