tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Slipsteinsberget

Forfattar: Bodil Østerås

Slipsteinsberget ligg like ved E6 i Sparbu i Nord-Trøndelag. Her har det vore brote stein i over tusen år, og framleis er det aktivitet i det gamle steinbrotet! (Nyare industri er skildra under menypunktet ”Talk og serpentin”). Den eldste dateringa på steinhoggarverksemda i Slipsteinsberget går attende til sist på 900-talet. Da ser det ut til at produksjonen av gryter var stor og pågjekk i over fleire hundre år, fram til siste halvdel av 1400-talet. Det kan vere tatt ut så mykje som 27 000 emne, noko som dekker langt meir enn det lokale behovet. Klebersteinsgrytene var difor ein salsvare, truleg både regionalt, inn til dei gryande mellomalderbyane, men og til utanlandske marknader.

Kleberstein
Bruken av kleber: Steinalder
Bronsealder
Jernalder
Mellomalderen
Slipsteinsberget
Namnet Slipsteinsberget
Kvifor lage gryter av kleberstein?
Gryter og datering
Emne i bergveggen
Etterarbeid
Døypefontar
Bygningsstein
Kjelder