tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Namnet Slipsteinsberget

Forfattar: Bodil Østerås

Avtrykka etter uttak av klebersteinsgryter kunne minne om slipsteinar i form og storleik. Foto: Bodil Østerås 2000

Namnet Slipsteinsberget kan ha fleire tolkingar. Den enklaste forklaringa er at det er tatt ut slipstein her. Akkurat det er veldig lite truleg etter som kleberstein er alt for mjuk til dette føremålet. Kanskje har ein trudd at dei runde avtrykka etter uttak av klebersteinsgryter har vore spor etter slipsteinsuttak og gitt staden namn etter dette? Kleberstein inneheld mykje av det mjuke mineralet talk. Dette gjer overflata ”feit” og glatt. På engelsk har da også steinen fått namnet ’soapstone’, altså såpestein, og på tysk ’speckstein’ – feitstein. Kan vi tenke oss at ordet ’sleipstein’ var ei gamal nemning på bergarten kleber slik at ’Sleipsteinsberget’ var det opphavlege namnet?

Kleberstein
Bruken av kleber: Steinalder
Bronsealder
Jernalder
Mellomalderen
Slipsteinsberget
Namnet Slipsteinsberget
Kvifor lage gryter av kleberstein?
Gryter og datering
Emne i bergveggen
Etterarbeid
Døypefontar
Bygningsstein
Kjelder